Accounts

Accounts

Projects

SSL

SSL

SSL

Gói lẻ

1  Tháng

140K

Tài khoản Premium


Backtest đa khung Time

Không có quảng cáo che mất biểu đồ

Thêm cùng lúc 25 Chỉ báo

Thêm cùng lúc 400 cảnh báo giá 

Full tính năng Premium

Tài khoản riêng, Login trước- thanh toán sau

Bảo hành trọn gói

Gói CB

3 Tháng

299K

Tài khoản Premium


Backtest đa khung Time

Không có quảng cáo che mất biểu đồ

Thêm cùng lúc 25 Chỉ báo

Thêm cùng lúc 400 cảnh báo giá 

Full tính năng Premium

Tài khoản riêng, Login trước- thanh toán sau

Bảo hành trọn gói

Gói CB

6  Tháng

460K

Tài khoản Premium


Backtest đa khung Time

Không có quảng cáo che mất biểu đồ

Thêm cùng lúc 25 Chỉ báo

Thêm cùng lúc 400 cảnh báo giá 

Full tính năng Premium

Tài khoản riêng, Login trước- thanh toán sau

Bảo hành trọn gói

Gói CB

12 Tháng

780K

Tài khoản Premium


Backtest đa khung Time

Không có quảng cáo che mất biểu đồ

Thêm cùng lúc 25 Chỉ báo

Thêm cùng lúc 400 cảnh báo giá 

Full tính năng Premium

Tài khoản riêng, Login trước- thanh toán sau

Bảo hành trọn gói

Gói CB

24 Tháng

1.200k

Tài khoản Premium


Backtest đa khung Time

Không có quảng cáo che mất biểu đồ

Thêm cùng lúc 25 Chỉ báo

Thêm cùng lúc 400 cảnh báo giá 

Full tính năng Premium

Tài khoản riêng, Login trước- thanh toán sau

Bảo hành trọn gói